Monday, February 19, 2018

diwrnod yr arlywyddion

Diwrnod yr Arlywyddion ydy hi heddiw. Roedd gan America nifer o arlywyddion gwych fel Washington, Lincoln, Reagan ynghyd â rhai gwael. Rŵan mae gynnon ni Donald Trump sydd yn prysur gyflawni breuddwydion y mawrion, sef gwneud America'n gryf, falch, ddiogel a rhyfeddol. Pob bendith iddo fo ac i America.
(y llun gan Breitbart)

No comments: