Monday, February 12, 2018

llwy garu

Darllenais y newyddion am gwmni Cadwyn a chafodd cannoedd o archebion dros nos wedi i raglen CBS cael ei ddarlledu ddoe. Mae gen i lwy garu hefyd! Dim gan gariad cefais honno fodd bynnag ond gan siop elusen yng Nghaernarfon flynyddoedd yn ôl. Roeddwn i'n gwirfoddoli yno am wythnos yn trefnu'r pethau a roddwyd gan bobl. Ffeindiais i hi yn y bin sbwriel! Dyma ofyn i'r rheolwr a allwn i ei chadw hi. Cefais hi efo ei bendith. Does dim enw ar y cefn; un syml a thwt. Dw i'n ei hoffi hi.

No comments: