Tuesday, February 6, 2018

hadau blodau haul

Wedi clywed hanes Dinah, gwiwer mae fy merch hynaf yn ei bwydo ers wythnosau, ces i fy ysbrydoli i brynu hadau blodau haul i fwydo'r gwiwerod yn fy iard. Gosodais lond llaw ar reilen y dec cefn; roeddwn i'n rhoi cip arnyn nhw o dro i dro. Yna, gwelais wiwer (llwyd ydyn nhw yn yr ardal yma) yn eu bwyta'n hapus! Am hwyl! Daeth rhyw adar i weld nes ymlaen oedd bwyd ar ôl ymysg y plisg. Truan ohonyn nhw! Rhaid i mi brynu bwyd adar hefyd.

No comments: