Monday, August 12, 2013

car newydd

Ddim yn newydd sbon ond newydd i ni. Pan oedd y gŵr yn Hawaii, prynodd gar ei fam; dydy hi ddim yn medru gyrru bellach oherwydd cyflwr ei hiechyd. Teithiodd y car ar y llong o Hawaii i Los Angeles, a hedfanodd y gŵr i'w nôl. Gyrrodd ryw 1,500 o filltiroedd dros sawl talaith ac mae o newydd ddod adref yn ddiogel. Cymerodd dri diwrnod. Mae'r car yn braf iawn. Does fawr o "mileage" arno fo (ar wahân i'r 1,500 milltir) ac mae o mewn cyflwr ardderchog. Gobeithio y bydd o'n ein gwasanaethu amser hir.

No comments: