Friday, August 9, 2013

rhestr bacio

Darllenais ar y we fod rhai pobl yn pacio eu bagiau deg munud cyn cychwyn y siwrnai. Bydda i'n gwneud rhestr bacio ar sail un sylfaenol wythnos neu ddwy ymlaen llaw. Yna, bydda i'n dechrau casglu pethau o dipyn i beth dyddiau cyn yr ymadawiad; byddai'n cwblhau popeth y noson olaf. Wedi gwneud siwrneiau rhyngwladol sawl tro, dw i wedi dysgu gwers a cheisio teithio'n ysgafn. Ac eto, cymrith ddyddiau o gynllunio gofalus; fedra i ddim dychmygu gwneud popeth yn y munud olaf.

No comments: