Friday, August 2, 2013

cyflogwr da yn y dref

Mae fy merch ifancaf newydd ddechrau gweithio'n rhan amser i'r siop hufen iâ ynghyd ei chwaer. Roedd fy nau blentyn hŷn yn gweithio yno hefyd flynyddoedd yn ôl. Cyflogwr da ydyn nhw yn y dref hon. A dweud y gwir, mae yna gynifer o bobl ifanc yn yr ysgol uwchradd leol yn gweithio hefyd. Mae fel pe bai hi'n rhan o'r ysgol! Felly er bod fy merch yn newydd yn y gwaith, mae hi'n nabod llawer o'r gweithwyr yn barod. Mae hi eisiau cynilo pres i fynd i'r Iwerddon efo'i chwaer ryw ddiwrnod. 

No comments: