Thursday, August 29, 2013

the count of monte cristo

Hon ydy'r nofel dw i wrthi'n darllen ar hyn o bryd. Am ryw reswm neu beidio roeddwn i'n cofio fod fy ail ferch yn ei darllen flynyddoedd yn ôl, dyma ddechrau arni. Gan fod y fersiwn wreiddiol yn rhy hir i mi (900 o dudalennau,) dw i'n darllen un wedi'i chwtogi. Rhaid cyfaddef bod rhai penodau braidd yn ddiflas, ond mae'r lleill yn hynod o ddiddorol. Mae yna ddwsinau o ffilmiau sydd yn seiliedig o'r nofel mewn sawl iaith. Dw i newydd ddod o hyd i hen fersiwn Eidaleg (1966.) Mae hi dipyn yn rhy araf fel y nofel, ond dw i'n ei mwynhau beth bynnag. Mae'r actor sydd yn chwarae rhan Edmond Dantes - Andrea Giordana - yn edrych fel Ioan Gruffudd.

No comments: