Saturday, August 31, 2013

tri phenblwydd

Mae wythnos benblwydd wedi cyrraedd. Mae gan dri o fy mhlant eu penblwyddi ar y 6ed, 7fed ag 8fed mis Medi, ond fe wnaethon ni eu dathlu nhw heddiw wrth i fy mab hynaf ddod adref dros benwythnos Labor Day.  Eleni crasais cup cakes yn lle cacennau mawr yn ôl awgrym fy merched. Agoron nhw ran o'u hanrhegion yn barod ac maen nhw'n chwarae efo'i gilydd rŵan. Dan ni'n mynd i dŷ bwyta nes ymlaen, bwyd Tsieineaidd efallai. 

No comments: