Thursday, August 8, 2013

mynd ar goll

Prin fy mod i'n gyrru tu allan y dref fach hon oherwydd dw i'n hollol anobeithiol ar ffyrdd anghyfarwydd. Weithiau, bodd bynnag, dw i'n gorfod mynd i'r maes awyr Tulsa. Fy merch sydd yn gyrru a dw i'n ei helpu a dweud y gwir. Chychwynnon ni am bump y bore 'ma. Aeth popeth yn iawn am hanner awr wedi gadael y maes awyr. Yna ffeindion ni fod y draffordd tuag at ein tref ar gau oherwydd gwaith atgyweirio. Aethon ni i gyfeiriad arall am sbel a sylweddoli bod ni ar goll yn gyfan gwbl. Roedd rhaid ffonio'r gŵr a chael cyfarwyddiadau byw wrth iddo edrych ar ei iPad. Yn y diwedd llwyddon ni ffeindio'n ffordd ni adref a dw i'n cael adrodd fy hanes rŵan.

No comments: