Thursday, August 1, 2013

yr olwg harddafMae yna ddi-ri o olygfeydd hardd yn Fenis; mae'r dref yn orlawn ohonyn nhw. Yn fy marn i, fodd bynnag, hon ydy'r orau; yr olwg tuag at Eglwys Salute 
oddi ar Bont Accademia. Es i at y bont sawl tro a syllu ar yr olwg anhygoel. Felly pan welais y llun bendigedig gan BluOscar yn ddiweddar, fedrwn i ddim peidio cofio'r pythefnos braf dw i wedi treulio yn y dref swynol.

No comments: