Wednesday, August 28, 2013

methu dianc

Cafodd dyn heb docyn cywir ei atal gan staff menywaidd ifanc wrth borth gorsaf trên yn Japan ddoe. Curodd ei hwyneb er mwyn dianc ond methu - cafodd ei daflu dros ei hysgwydd a chael ei ddal gan y staff eraill ar unwaith. Doedd o ddim yn gwybod bod gan y ferch wregys du Judo! 

No comments: