Sunday, August 11, 2013

siwrnai ffrind

Dw i newydd glywed bod ffrind i mi yn y dref hon yn gadael am Ewrop efo ei chwe chyfnither mewn wythnosau; maen nhw wrthi'n cynllunio eu siwrnai. Byddan nhw'n ymweld â Llundain, Paris, Prâg, Rhufain, Fenis a mwy. Mae pob un yn gyfrifol am un ddinas ac arwain y lleill. Syniad unigryw a diddorol, ond mae ganddyn nhw bythefnos yn unig am bopeth. Tra fy mod i'n gobeithio y cân nhw amser gwych, fyddwn i ddim eisiau gwneud yr un peth - ymweld â chynifer o wledydd mewn amser byr ac efo grŵp. Byddai well i gen i deithio ar ben fy hun i ardal neu ddwy ac aros yno cyhyd ag y medrwn i. 

No comments: