Monday, August 5, 2013

ffarwel i focus

Daethon ni o hyd i rywun sydd yn fodlon prynu'n car ni. Achosodd fy merch ddamwain gar wythnosau'n ôl. Doedd neb cael ei anafu drwy drugaredd, ond cafodd ein Focus hanner ei ddinistrio ac na fydd yn werth cael ei drwsio gan ystyried y cyflwr gwreiddiol. (Does gynnon ni ddim yswiriant ar ein ceir ni.) Roedd o yn y garej ers hynny ond heddiw prynodd ffrind i'r gŵr sydd yn arbenigwr o geir ein car a thalodd $550. Mae hwn yn fwy na'r disgwyl a dan ni'n ddiolchgar bydd y dyn yn dod i'w nôl hyd yn oed. 

No comments: