Tuesday, August 20, 2013

y risotto cyntaf

Ces i risotto asbaragws blasus yn Fenis er ei fod o allan o fag ac y fi a goginiodd yng nghegin y llety. Des o hyd i ryw fagiau a hyd yn oed reis o'r Eidal mewn siop leol yn annisgwyl. Prynais y reis efo rysáit ar y cefn gan ei fod o'n llawer rhatach na'r llall. Dyma goginio fy risotto cyntaf i swper - risotto efo nionyn, olew olewydd, menyn, isgell a chawl Parmesan. Roedd yn flasus iawn, a chydfynd yn dda efo gwydraid o Bellini. 

No comments: