Tuesday, August 13, 2013

prosiect mawr

Mae gwyliau haf yr ysgol yn dirwyn i ben. Dw i'n meddwl bod fy mhlant wedi cael amser braf yn gwneud pethau creadigol yn aml. Prosiect mawr i'r merched oedd gwnïo dillad cyflawn Nyrs Sybil Crawley yn rhaglen Downton Abbey. Mae'r plant ynghyd eu ffrindiau wedi bod yn gwirioni ar y rhaglen honno; prynodd y merched ddillad gwely ail-law a chynllunio a gwnïo'r dillad yn ôl lluniau'r rhaglen ar y we. Cymerodd yr holl wyliau i gwblhau popeth. Dw i eisiau eu canmol am eu creadigrwydd a dyfalbarhad. Y cwestiwn nesa ydy beth maen nhw'n mynd i wneud efo'r dillad?

No comments: