Friday, August 30, 2013

y ras gyntaf

Cynhaliwyd ras redeg gyntaf y tymor ymysg yr ysgolion uwchradd yn yr ardal ddoe. Roedd hi'n ras gyntaf i fy mab ifancaf ers iddo ymuno â'r tîm yr haf 'ma. Rhedodd cannoedd o fechgyn a merched bedwar cilomedr ger yr ysgol leol. Er bod hi wedi dechrau am chwech o'r gloch, roedd hi'n boeth iawn a'r rhedwyr yn chwysu'n ofnadwy. Fe wnaeth ein hysgol ni'n dda iawn a chipiwyd y lle cyntaf gan un o'n hogia ni.

No comments: