Sunday, August 25, 2013

yr wythnos olaf

Bydd fy ail ferch yn Japan ddydd Sadwrn. Mae hi'n dysgu Saesneg yn Corea ers mis Mai'r llynedd a hon ydy ei wythnos olaf yno. Er bod y gwaith yn ofnadwy o galed, cafodd amser gwerthfawr ac mae hi wedi cyfarfod llawer o bobl glên. Dw i'n siŵr bydd yn anodd ffarwelio â nhw ond mae'r amser wedi dod. Bydd hi'n dysgu Saesneg yn Japan am fis ac wedyn dod adref. Dw i a'r teulu i gyd yn edrych ymlaen at ei gweld hi cyn hir.

No comments: