Thursday, August 15, 2013

tokyobling wrthi

Mae gan Japan dywydd llawer poethach nag arfer yr haf 'ma. Er gwaetha'r gwres bodd bynnag, mae dawnswyr a chefnogwyr Awaodori wrthi'n dawnsio a gwylio'r ddawns. Diolch i Tokyobling am ei blog diflino; cewch chi deimlo'r cynnwrf drwy ei luniau ardderchog. Byddwn i eisiau gweld gorymdaith neu ddwy heb os pe bawn i'n mynd i Japan yn yr haf.

No comments: