Sunday, August 4, 2013

gŵyl dreth ar werth

Mae gan Oklahoma (ddim yn gwybod am y taleithiau eraill) "ŵyl" dreth ar werth bob haf cyn dechrau'r ysgol. Does dim treth (9.5%) ar ddillad ac esgidiau am dri diwrnod ym mhob siop yn Oklahoma. Fel arfer bydda i'n ei chofio'n rhy hwyr, ond eleni roeddwn i'n barod a gwneud rhestr siopa ymlaen llaw. Y penwythnos 'ma ydy'r ŵyl ac es i Walmart ddoe i gymryd mantais ar y cyfle i arbed pres. Roedd y siop yn orlawn o gwsmeriaid a oedd gan yr un syniad ac roedd yn llanast enfawr. Y cwsmeriaid a wnaeth y llanast gan dynnu'r nwyddau o'r silffoedd a'u thaflu nhw ym mhob man. Er fy mod i wedi arbed $11.30 drwy beidio talu'r dreth, roedd yn brofiad ofnadwy o annifyr. Roeddwn i wedi blino'n llwyr hefyd. Penderfynais beidio fynd i'r "ŵyl" honno byth eto.

No comments: