Tuesday, August 27, 2013

sioc

Dw i'n darllen papur newydd Japaneg bob bore ar lein. Mae'n braf cadw mewn cysylltiad efo fy ngwlad enedigol ac mewn modd mor gyfleus. Yn aml iawn dw i'n cael gwybod pethau amrywiol diddorol er bod yna ddigon o erthyglau o safbwynt rhagfarnllyd fel pob papur arall. Yr hyn sydd yn fy nharo weithiau ydy pa mor hen yr actorion yn edrych - rhai dw i'n arfer eu gweld ar y teledu amser maith yn ôl. Does ryfedd a dweud y gwir gan mai chwarter canrif yn ôl gadawais Japan, ond sioc ydy hyn beth bynnag.

No comments: