Wednesday, August 14, 2013

traed glas

Darllenais ar Facebook am fodd unigryw i drin y traed efo cymysgedd o gegolch, fineg a dŵr. Roeddwn i'n mwydo fy nhraed yn yr hylif am ddeg munud. A dweud y gwir, dw i ddim yn siŵr ydw i wedi llwyddo neu beidio. Mae fy nhraed yn teimlo'n lân o leiaf ac mae ganddyn nhw ogla ffres, ond maen nhw wedi troi'n las, yn enwedig o gwmpas yr ewinedd! (Fe brynais gegolch glas yn ôl beth ddwedodd yr awdur.) Gobeithio na arhosith y lliw.

No comments: