Saturday, August 10, 2013

rhagolygon y tywydd

Mae gweld/clywed rhagolygon y tywydd yn fodd braf i ddysgu iaith arall oherwydd cewch chi ddychmygu beth mae'r person yn ei ddweud heb ddeall popeth. Dw i wedi sylweddoli gwahaniaeth diddorol rhwng rhagolygon y tywydd Japaneaidd ac un Eidalaidd.  Mae'r ferch Japaneaidd yma'n hollol ddifrifol ac mae hi bron yn ddisymud wrth iddi adrodd y tywydd. I'r gwrthwyneb, mae'r Eidales hon yn llawn o egni ac ystum; mae hyd yn oed y cyfarwyddwr yn ymddangos i ddweud cellwair sydyn. 

No comments: