Friday, August 23, 2013

creu ewyn

Dw i'n colli cappuccino a ges i bron bob bore yn sefyll wrth gownter siop goffi in Fenis. Roeddwn i'n trio creu ewyn tebyg ond mae'n anodd heb y peiriant. Torrodd ein frother fisoedd yn ôl a dw i ddim eisiau prynu un arall. Mae rhai'n argymell modd neu ddau ar y we, ond y peth sydd yn gweithio heb ddefnyddio dim byd arbennig ydy hyn: ysgwydwch yn dda creamer hylifol yn ei botel (un funud o leiaf) HEB ei dwymo, a thywalltwch fo ar y coffi yn syth. Yn naturiol bydd yn fwy effeithiol os ydy'r botel yn hanner gwag. Yna rhaid yfed y coffi cyn i'r ewyn ddiflannu.

No comments: