Thursday, August 22, 2013

damwain arall

Mae'r mab ifancaf yn aelod o glwb cross country ac mae o'n rhedeg efo'r tîm a'u hyfforddwr bob dydd hwyr yn y prynhawn. Fel arfer mae bws yr ysgol yn eu cludo nhw i bell iddyn nhw gael rhedeg ar ffyrdd gwledig. Torrodd y bws ar ei ffwrdd yn ôl ddoe, ac roedd y tîm yn gorfod aros am fws arall am ddwy awr. Doedd gan neb ffôn symudol ar wahân i'r gyrrwr ac un neu ddau gan mai rhedeg roedden nhw. Ces i a'r teuluoedd eraill dw i'n siŵr amser pryderus nes i'r tîm ddod yn ôl i'r ysgol. Roedd y mab yn rhy flinedig i orffen ei waith cartref neithiwr, ond gobeithio bydd yr aelodau'n derbyn trugaredd gan yr athro mathemateg; y fo ydy hyfforddwr y clwb.

No comments: