Wednesday, August 7, 2013

tŷ totoro

Mae o'n union fel y tŷ yn y ffilm. Roedd y Cyfarwyddwr Miyazaki yn gwneud yn siŵr bod popeth yn ddilys yn ystod y gwaith adeiladu. Bydd pawb sydd yn ymddiddori yn Totoro wrth ei fodd yn ymweld â fo. Dodrefnwyd y tŷ hyd yn oed mewn modd hollol gredadwy. Mae ystafell y tad yn ddigon anniben fel basai fo newydd gamu allan. Mae ganddo reol wahanol i'r amgueddfeydd eraill; cewch chi gyffwrdd popeth sydd yn y tŷ.

No comments: