Saturday, August 24, 2013

hen siop fach

Mae gynnon ni hen hardware store yn y dref. Er bod yna ddwy siop DIY fawr, mae'r siop fach yn dal i sefyll. Dw i'n siŵr mai eu gwasanaeth personol sydd yn cadw'r cwsmeriaid ffyddlon. Maen nhw'n barod i roi cynghorion pryd bynnag oes gynnoch chi gwestiynau ac mae'n ymddangos bod ganddyn nhw bopeth dach chi eisiau rhywle yn y siop sydd yn orlawn o filoedd o nwyddau ar y silffoedd ac ar y llawr. Ces i wybod ar ddamwain yn ddiweddar bod un o'r staff yn hogi cyllyll fel hobi. Dyma fynd â fy nghyllell gegin bŵl ato fo ddiwrnod cynt, a heddiw derbyniais i hi'n ôl. Mae hi'n finiog! Gwrthododd gael ei dalu'n gyndyn. Dw i'n mynd â bisgedi iddo fo ryw dro.

No comments: