Tuesday, October 1, 2013

1 hydref

Mae'n anodd credu bod hi'n fis Hydref yn barod. Roeddwn i'n meddwl bod yr ysgol newydd ddechrau wythnosau'n ôl. Sgrifennodd fy merch ddoe at ei nain yn ei llythyr fyddai hi'n Nadolig yn fuan! Efallai bod hi'n iawn. Mae'r amser yn hedfan.

Fe wnaeth y Gweriniaethwyr cyfaddawdu. Rŵan, tro'r Arlywydd a'r Democratiaid i wneud yr un peth er mwyn pasio'r gyllideb genedlaethol. 

No comments: