Thursday, October 24, 2013

yr un fath ag apple?

Mae'n anodd cael gafael yn y ffigur hwn - 170 miliwn. Hwn ydy'r nifer o iPad sydd yn cael eu defnyddio yn y byd rŵan (diolch i Momo am y wybodaeth) - mwy na hanner o boblogaeth Unol Daleithiau America. Mae gan fy ngŵr un ac mae o'n ei ddefnyddio drwy'r amser. Pan ddaeth iPad allan, roedd gan y gŵr amheuaeth ar y teclyn newydd a dweud y gwir, ond mae'r ffigur yn profi i'r gwrthwyneb. A pha lywodraeth ddiffygiol sydd yn beiddio cymharu ei hun ag Apple?

No comments: