Saturday, October 12, 2013

alberto a'r almaeneg

Mae Alberto'n dysgu Almaeneg ers mis a newydd ymddangos ei hun yn ei siarad hi ar You Tube. Fedra i ddim yn barnu pa mor dda mae o, ond mae'n amlwg ei fod o'n medru siarad yr iaith honna am funudau o leiaf. Mae o'n dysgu Saesneg, Ffrangeg, Sbaeneg a Romaeneg yn llwyddiannus ar un pryd. Dw i'n dal i ddilyn ei gyngor a gwrando ar ei awdio pryd bynnag dw i'n cael cyfle drwy'r dydd - wrth i mi wneud y gwaith tŷ a gyrru o gwmpas y dref. Gobeithio y bydda i'n medru gwella fy Eidaleg nes i mi fedru cyfathrebu'n ddigon rhydd cyn hir.

No comments: