Thursday, October 10, 2013

ailgylchu gwydr

Dydy'r system ailgylchu ddim yn effeithiol yn y dref yma. Os dach chi eisiau ailgylchu papur, tuniau a phlastig 1&2, dach chi'n gorfod eu cludo nhw ar eich pen eich hun i'r lle penodol. Mae'r rhan fwyaf o'r trigolion yn taflu popeth yn y biniau heb feddwl. Mae ailgylchu gwydr yn waeth. Roedd yna le allan o'r dref a oedd yn derbyn gwydr hyd yn ddiweddar, ond roedden nhw newydd atal y gwasanaeth oherwydd perygl i'r gweithwyr. Dwedodd y pennaeth fod rhai pobl yn gadael gwydr wedi'i dorri. Rŵan does dim modd i ailgylchu gwydr o gwbl. Yr unig ddewis i mi am y tro ydy pan awn ni i dŷ fy merch hynaf yn Norman, awn ni â'r gwydr efo ni. Mae gan y dref honno system glodwiw. Dw i newydd sgrifennu at Faer y dref yma. Gobeithio y bydd o'n gweithredu.

No comments: