Sunday, October 6, 2013

ras fwdlyd

Rhedodd fy mab ifancaf ras oddi cartref yn Arkansas ddoe. Roedd yn ddiwrnod gwlyb iawn.   Aeth y teulu efo fo i weld y ras. Doeddwn i ddim yn mynd oherwydd fy nyletswydd yn y dref. Pan oeddwn i'n gyrru, dechreuodd hi'n bwrw'n ofnadwy o drwm fel nad oeddwn i'n medru gweld y ffordd yn iawn hyd yn oed. Symudodd y cymylau glaw i'r Dwyrain a gostwng bwcedaid o law ar ôl y llall ar y cwrs rhedeg. Roedd o'n hollol fwdlyd ac yn naturiol, roedd y rhedwyr i gyd yn fwdlyd. Roedd y rhai yn gorchuddio efo mwd o'r goron i'r sawdl. Mae'n ymddangos bod y rhedwyr yn cael hwyl er gwaetha'r mwd, yn hytrach, oherwydd y mwd! 

No comments: