Wednesday, October 9, 2013

llun heb ddisgrifiad

Mae Bluoscar yn postio'n aml lluniau heb ddweud lle tynnodd o nhw neu ddisgrifiad ohonyn nhw. Maen nhw'n llawn o awyrgylch hyfryd a does dim angen gair er mwyn eu gwerthfawrogi nhw. Dw i eisiau gwybod, fodd bynnag, lle maen nhw. Weithiau maen nhw'n amlwg ond dydyn nhw ddim y tro arall. Weithiau mae o'n ychwanegu map fel y post diweddaraf hwn. Ceisiais i ddyfalu lle oedd y man cyn gweld y map serch hynny. Roedd yn edrych fel rhywle yn Cannaregio (yr ardal ogleddol,) ond doeddwn i ddim yn hollol sicr. Wedi gweld yr ateb (map) roeddwn i'n sylweddoli'r basgerfiad bach ar yr adeilad ar y dde. Mi ddylwn i fod wedi ei adnabod y lle. Cerddais yno sawl tro.

No comments: