Friday, October 18, 2013

panda coch

Wedi darllen erthygl am efeilliaid Panda Coch a newydd gael eu geni mewn sw yn Japan, chwiliais am wybodaeth ar we yn sydyn. Anifail diddorol ydy Panda Coch ac mae'n annwyl iawn. Mae yna un mewn sw arall yn Japan sydd wedi achosi cymaint o stŵr flynyddoedd yn ôl. Futa ydy ei enw a ddysgodd sefyll ar ei goesau cefn am ddeg eiliad. Pan welais luniau ohono fo, roeddwn i'n meddwl mai cellwair oedden nhw gan rywun a oedd mewn gwisgoedd. Ces i fy synnu'n sylweddoli mai Panda Coch go iawn ydy o!

No comments: