Thursday, October 31, 2013

gwibdaith i ikea

Mae fy merch hynaf yn hoff iawn o IKEA ond does dim un lle mae hi'n byw ynddo. Y siop agosaf sydd yn Dallas, tua 170 milltir i ffwrdd. Ar ei ffordd i ymweld ei brawd sydd yn byw yn ar ardal, ynghyd ei chwaer, mae hi eisiau mynd yno. Yn ei thyb hi, IKEA ydy'r adeilad pwysicaf yn Dallas! Cyhoeddodd hi'n llawn cyffro ar Face Book. Roedd ffrind o Seattle yn tosturio drosti hi oherwydd ei fod o'n pasio o flaen y siop beunyddiol wrth gwneud neges! Mae hi a'i chwaer yn y siop rŵan yn llenwi'r troli'n hapus.

No comments: