Friday, October 4, 2013

sgrifennu dyddiadur

Dw i'n mwynhau sgrifennu'r blog 'ma yn Gymraeg a gychwynnais flynyddoedd yn ôl. Modd da i ymarfer fy Nghymraeg ydy hwn. Mae'n fy ysgogi i adolygu'r gramadeg a sillafu a mwy. Mae'n braf gweld yr hyn dw i'n ei sgrifennu cael ei argraffu hefyd. Dechreuais sgrifennu blog yn Eidaleg ond mae'n anodd am ryw reswm neu'i gilydd. Dylwn i sgrifennu rhywbeth fodd bynnag i ymarfer fy Eidaleg. Felly penderfynais sgrifennu dyddiadur hen ffasiwn wythnos yn ôl ar nodiadur deniadol a ges i'n anrheg. Dw i'n ceisio llenwi un dudalen bob nos efo pethau sydd yn dod i fy meddwl. Mae hyn yn gweithio ac yn hwyl! 

No comments: