Tuesday, October 15, 2013

edrych yn gyfarwydd

Mae fy ail ferch wrthi'n postio ar Face Book ei lluniau a dynnodd yn Japan. Ces i fy synnu'n gweld rhai ohonyn nhw; aeth i Kawagoe, tref gyrion Tokyo lle cedwir awyrgylch hynafol sydd yn tynnu nifer o ymwelwyr. Fel Fenis, mae yna siopau ar hyd y garreg balmant, tŵr cloch (pren yn yr achos hwn) a chromen werdd sydd fy atgoffa i o fy hoff eglwys, sef San Simeone Piccolo. (Gweler i'r dde.)

No comments: