Friday, October 11, 2013

mae hi adref

Mae fy ail ferch newydd ddod adref wedi dysgu Saesneg yn Corea a Japan am flwyddyn a hanner. Mae'n wir hyfryd ei gweld hi eto. Cawson ni a'r gweddill o'r teulu (sydd yn dal i fyw gartref) amser braf neithiwr. Mae ei hen swydd yn aros amdani hi a bydd hi'n dechrau gweithio'n rhan amser fel merch trin gwallt yr wythnos nesaf. Fydd hi ddim yn aros efo ni'n hir serch hynny; mae hi eisiau dysgu Saesneg tramor eto, rhywle yn Ewrop efallai. Mae hi efo ni am y tro a bydd pawb wrth fwrdd cinio Gŵyl Ddiolchgarwch a'r Nadolig eleni.

No comments: