Saturday, October 26, 2013

dau farathon

Mae dau farathon enwog yn cael eu cynnal un ar ôl y llall benwythnos hwn, sef Marathon Eryri a Marathon Fenis - un ar ben y mynydd a'r llall ar lan y môr. Mae'r cyntaf wedi gorffen bellach ac mae'r llall yn cael ei gynnal yfory. Rhedodd dros 2,000 yn y cyntaf a rhedith dros 7,000 yn y llall. Dw i'n llawn edmygedd at y bobl sydd yn rhedeg cyhyd. Pob hwyl!

No comments: