Saturday, October 19, 2013

llyfr newydd

Dw i newydd ddechrau darllen hunan cofiant gan Nicola Legrottaglie, pêl-droediwr Eidalaidd: Ho fatto una promessa (Fe wnes i addo) Des i ar draws gyfweliad ar You Tube, a dyma chwilio amdano fo. Yr hyn sydd fy nharo i ydy ei ddewrder dros ei ffydd yn Iesu Grist. Mae o bob tro'n dweud yn glir a heb ymddiheuriad sut mae Iesu Grist wedi newid ei fywyd. A dydy o ddim yn gweiddi na mynd yn emosiynol; mae o'n siarad yn syml a phlaen. Mae'r cyfryngau wrth eu bod yn gwneud hwyl am ei ben, ond dydy hynny ddim yn ei atal rhag ei dystiolaeth dros ei waredwr. Mae ei Eidaleg yn dipyn o her i mi a dweud y gwir ond dw i'n benderfynol o ddarllen ei lyfr hyd at y diwedd. Mae yna gyfieithiad yn Saesneg - I made a promise. Efallai bydd angen prynu copi arna i rywdro.

No comments: