Monday, October 28, 2013

goruchwyliaeth breifat

Pan welith y gwerthwyr anghyfreithlon yn Fenis yr heddlu, bant â nhw efo eu nwyddau i'r llwybrau culion nes i'r heddlu fynd. A dôn nhw'n ôl ddeg munud wedyn i ailgychwyn eu busnes.  Mi welais hyn fy hun. Maen nhw'n gwerthu nwyddau amrywiol yn ogystal â bagiau llaw yn ôl y tywydd -  ymbareli ar ddyddiau gwlyb (mi welais hyn hefyd); esgidiau glaw pan ddaw Aqcua Alta; sbectolau haul yn yr haf. Wrth gwrs bod nhw'n difetha bywoliaeth y masnachwyr lleol. Dydy patrôl yr heddlu ddim yn effeithiol o gwbl serch hynny. 

Rŵan mae gan y masnachwyr syniad er mwyn amddiffyn eu hun -  cyflogi goruchwyliaeth breifat bydd yn bresennol drwy'r amser. Maen nhw'n barod i dalu amdanyn nhw er bydd hynny'n costio'n sylweddol. Mae gen i syniad arall a syml - dylai'r heddlu patrolio mewn dillad sifil. Yna bydd yn hawdd dal y troseddwyr.

No comments: