Thursday, October 17, 2013

fy hoff steil

Mae fy ail ferch yn setlo i lawr bellach. Rhaid bod yn braf peidio bod dan ormod o bwysau fel roedd hi yn Corea. Mae hi'n cadw'n brysur fodd bynnag wrth fwynhau'r hoe fach. Neithiwr torrodd hi fy ngwallt. Cymerodd lai na ugain munud i greu'r steil dw i'n gwirioni arno fo'n ofnadwy - stack bob. Roeddwn i'n torri fy ngwallt ar ben fy hun tra oedd hi oddi cartref. Er fy mod i braidd yn fodlon efo'r canlyniad, does dim fel cael torri'r gwallt gan broffesiynol sydd yn gwybod yn union beth dw i ei eisiau.

No comments: