Wednesday, October 16, 2013

y ras olaf

Cynhaliwyd ras 5K olaf yr ysgolion ddoe. Roedd hi'n bwrw drwy'r bore ond stopiodd hi yn y prynhawn i ollyngdod pawb. Roedd gan fy mab annwyd a chael hi'n anodd anadlu'n iawn, felly doedd y canlyniad ddim yn ffafriol ond rhedeg yn galed wnaeth a gorffen y tymor yn dda. Roedd y tîm yn llwyddiannus ar y cyfan a chipiodd y lle cyntaf. Na fydd ras mwyach ond bydd y tîm yn dal i ymarfer nes diwedd y flwyddyn. Yna, bydd y tymor pêl-droed yn cychwyn ddechrau'r flwyddyn nesaf!

No comments: