Wednesday, October 23, 2013

myffin

Daeth fy merch 20 oed adref efo myffin. Prynodd hi o gan ffrind yn y brifysgol. Talodd hi $1 am y myffin bach. Wrth weld fy syndod, dwedodd hi fod ei ffrind yn ceisio codi pres er mwyn mynd ar daith genhadol fer i Haiti. A dweud y gwir mae yna nifer mawr o bobl ifanc fel hi yn America yn gwirfoddoli i helpu pobl mewn trychineb, neu mynd ar deithiau cenhadol byr. A rhaid codi pres oni bai bod ganddyn nhw ddigon o gefnogwyr personol. Gobeithio bod gan ffrind fy merch weithgareddau eraill i godi pres neu fydd hi'n gorfod gwerthu miloedd o fyffins.

No comments: