Monday, October 7, 2013

artist llawn amser

Mae'n anodd  ennill bywoliaeth fel artist ar wahân i rai sydd gan ddawn eithriadol. Roedd fy merch hynaf swydd mewn swyddfa tra oedd hi'n gwneud y gwaith creadigol ers blynyddoedd. Yn ddiweddar penderfynodd hi adael ei swydd a gweithio fel artist llawn amser. A dweud y gwir, heddiw ydy ei diwrnod cyntaf yn ei gyrfa newydd. Roedd hi arfer bod dan bwysau oherwydd prinder amser a oedd yn effeithio ar berfformiadau creadigol. Rŵan mae ganddi hi ddigon o amser i baentio a gwneud pethau eraill creadigol. Mae hi'n swnio'n siriol a llawn o egni. (Yn sydyn mae ganddi hi ddigon o gleientiaid!)

No comments: