Tuesday, October 29, 2013

chwiorydd

Mae fy ail ferch yn ymweld â'i chwaer hyn yn Norman ar hyn o bryd. Dyma'r tro cyntaf iddyn nhw weld ei gilydd ers dwy flynedd. Ces i neges destun yn dweud bod nhw'n cael amser anhygoel o dda. Does ryfedd. Cafodd fy merch hynaf dorri ei gwallt gan ei chwaer sydd yn ferch drin gwallt, a chael lliwio ei gwallt efo "lliwiau amrywiol." Dw i heb weld llun ohoni hi eto. Yna, byddan nhw'n gyrru i Texas lle mae eu brawd yn byw ynddi.

No comments: