Sunday, October 13, 2013

penblwydd arbennig

Dathlodd mam un o'n ffrindiau ni ei phenblwydd. Mae hi newydd droi'n gant oed! Roedd yna lawer o bobl yn ffreutur y cartref henoed yn dweud "penblwydd hapus" wrth y ddynes annwyl. Roedd hi'n edrych dipyn yn flinedig ond yn hapus. Roedd arddangosfa hen luniau a'i dillad plentyndod. Mae hi'n cadw ei ffrog priodas hyd yn oed - ddim ffrog wen ond un syml ac ysgafn wrth ei lun priodas. Cwpl golygus oedden nhw.

No comments: