Monday, October 21, 2013

cychod hyll

Maen nhw'n hyll yn fy marn i - y bysiau dŵr yn Fenis efo hysbyseb ar eu hochrau. Rhaid bod hynny'n fodd da i ennill incwm ychwanegol i'r cwmni ac mae yna lawer o fysiau ar strydoedd yn y byd efo pethau tebyg, ond maen nhw'n difetha golygfeydd godidog Fenis beth bynnag union fel nifer mawr o broblemau yn y dref. Roeddwn i'n meddwl bod y cwmni'n gwneud busnes da oherwydd bod y cychod yn llawn dop y rhan fwyaf o'r amser

No comments: