Sunday, October 27, 2013

llun yr wythnos

Mae'n hyfryd gweld ar flog A Lover of Venice y llun a dynnais! Braint fawr i mi ydy hyn gan fy mod i'n edmygu'r wefan honno'n fawr. A dweud y gwir, pan dynnais y llun hwnnw, doeddwn i ddim yn sylweddoli'r polyn arbennig; roeddwn i'n ceisio tynnu llun o'r adeilad a gafodd ei ddefnyddio fel Pensione Fiorini yn y ffilm, Summertime. Gofynnais am y polyn i Bluoscar. Fe welodd o'r blaen ond dydy o ddim yn meddwl bod yna un arall tebyg. Tynnais lun o'r unig bolyn unigryw yn Fenis ar ddamwain!

No comments: